บริษัท อิสโก้โซลูชั่น จำกัด ให้บริการออกแบบวางระบบ ติดตั้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ให้บริการดูแลคอมพิวเตอร์ แบบสัญญารายเดือน

รับเดินสาย ติดตั้งสายไฟเบอร์ อินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง

Fiber Optic

บริการติดตั้งเดินสายไฟบอร์ Fiber Optic
เชื่อมสายสัญญาณ Fusion Splicing

กล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัยแบบเต็มขั้น

Hotel CCTV

บริการติดตั้งกล้องวงจรปิด แบบ IP ด้วยความคมชัดระดับสูง

ออกแบบวางระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย ในห้องพัก

Hotel WiFi

ออกแบบติดตั้ง ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต LAN
ใช้งานภายในองค์กร ครอบคลุมทุกห้องพัก

IT Outsourcing Koh Samui

Manage IT

บริการดูแลเครือข่ายไอทีภายในองค์กร และระบบความปลอดภัยในเครือข่าย

“ พร้อมหรือยังกับการปรับตัวทางเทคโนโลยี ที่จะมาดิสรัป”

จากการแพร่ระบาดของ Covid 19
ทำให้องค์กร จะต้องปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยีให้มากขึ้นทั้งด้านการเก็บและจัดการข้อมูลมหาศาล รวมถึงการตลาดโครงข่ายการสื่อสารก็เช่นกัน จำเป็นที่จะต้องพัฒนา เพิ่มเติม และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นตลอดเวลา

บริการ IT Outsouring !
ให้เราจัดการด้านไอทีให้

ไม่ต้องกังวลกับปัญหาไอที ปัญหาการแพร่ระบาดจากโดวิด
ทำให้เกิดความเสี่ยงในการจ้างพนักงานประจำ เราได้รวบนวมมืออาชีพไว้ที่นี่แล้ว บริการ 24 ชั่วโมง มีแผนการทำงานชัดเจน

Our customer

โรงแรมเมอร์เคียว
โรงแรมแอมสมุย
โรงแรมอินเตอร์คอนคิเนนทัล

Our Partner

AIS Fibre
Zkteco Biometric
HIKVISION Security