เครื่องสแกนใบหน้า ZKTeco MB10-VL

ZKTeco MB10-VL

หน้าจอสัมผัส TFT ขนาด 2.8 นิ้ว
จำนวนใบหน้า : 100 ใบหน้า
จำนวนนิ้วมือ : 500 นิ้วมือ

ขนาด : 168.0 x 151.5 x 31.7(mm)
อัลกอริทึ่ม : ZKFace V3.8
ซอฟท์แวร์ : ZKTime.Net 4.0
Power : 5V 2A

Leave a comment

Your email address will not be published.