Minmoe hikvision

แค่เปลี่ยน ชีวิตก็เปลี่ยน

ไม่ต้องสัมผัส หัวสแกนลายนิ้วมือร่วมกับคนอื่น
เข้า – ออกประตู แบบง่ายๆ

ครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ MinMoe Temperature Screening Terminals ปลอดภัยจากการสัมผัส แค่ติดชีวิตก็เปลี่ยน

💎 ปลอดภัยจากการสัมผัสด้วยการสแกนใบหน้า
💎 สแกนใบหน้าได้แม้ใส่หน้ากาก
💎 ตรวจวัดอุณหภูมิได้แม่นยำสูง +- 0.5 องศา
💎 ตรวจจับการใส่หน้ากากได้
💎 รองรับระบบลงเวลางานพนักงาน
💎 สแกนใบหน้าได้อย่างรวดเร็ว จาก Hikvision

Leave a comment

Your email address will not be published.