IT Outsourcing

IT Outsourcing

ปัญหาในองค์ที่พบบ่อยๆ คือ ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไอที ไม่ได้ถูกใช้งานเต็มความสามารถ หรือไม่ได้ถูกดูแลรักษาอย่างเป็นระบบ
ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ให้การทำงานภายในองค์กร ไม่สามารถ เป็นไปได้อย่างราบรื่น เพราะปัจจุบันทุกองค์กรจำเป็นที่จะต้องใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินธุรกิจ

บริการ IT Outsourcing
บริการจัดหาพนักงานไอที คอยประจำการ โดยเป็นลักษณะสัญญาว่าจ้าง
ซึ่งทางผู้ประกอบการ ไม่จำเป็นที่จะต้องจ้างไอทีประจำ
ไม่สิ้นเปลืองเวลา และลงทุนไปกับพนักงาน

ให้เรื่องจัดการบุคคลากรด้านไอที เราดูแล และโฟกัสไปกับธุรกิจอย่างเต็มที่

บริการของเรา

  • บริการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเซอร์เวอร์ ให้สามารถใช้งานได้ตามปรกติ พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง
  • บริการออกแบบ ติดตั้ง แก้ไข ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายภายในโรงแรม ปรับปรุงระบบต้อนรับการเข้ารหัส และความเร็ว อินเตอร์เน็ตให้สอดคล้องกับความเร็วปัจจุบัน
  • บริการจัดการระบบเอกสาร ให้เป็นรูปแบบอิเลคส์โทรนิก และ จัดหาวัสดุสิ้นเปลือง หมึกพิมพ์
  • บริการออกแบบ ระบบบันทึกเวลา การเข้า – ออก งาน
    ให้สามารถรองรับการสแกนด้วยใบหน้า และผ่านรูปแบบมือถือ
    ทำให้ HR ทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
  • ติดตั้งระบบประตูเลื่อนอัตโนมัติ เพื่อลดการสัมผัส และระบบ Hotel Door lock